Την εξαίρεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ρυθμίζει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Η εξαίρεση της ΕΥΠ κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των ατομικών στοιχείων του προσωπικού της, και έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, το μισθολόγιο και η βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της ΕΥΠ δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά φυλάσσεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

TAGS