Άκυρη είναι η εργασία το Σάββατο για τους εργαζομένους που έχουν υπογράψει σύμβαση για πενθήμερη εργασία, κρίνει  ο Άρειος Πάγος.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με αφορμή υπόθεση με εμπορικό κατάστημα στις Σέρρες, έκρινε πως «η σχετική συμφωνία για απασχόληση των εργαζόμενων και έκτη ημέρα την εβδομάδα είναι άκυρη, διότι πρόκειται για εργασία παρεχομένη εκτός των ημερών της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, δηλαδή σε ημέρα ανάπαυσης, δοθέντος ότι οι διατάξεις περί πενθημέρου είναι αναγκαστικού δικαίου και ιεραρχικά ανώτερες από την ιδιωτική βούληση ή την τακτική της επιχείρησης.»

Σύμφωνα με την απόφαση, ο εργαζόμενος δικαιούται  αποζημίωση στο ύψος της αμοιβής που θα έπρεπε να καταβάλει ο εργοδότης για την απασχόληση άλλου μισθωτού και μάλιστα με τα ίδια προσόντα του εργαζόμενου που απασχολήθηκε παρανόμως το Σάββατο.

Ο εργοδότης από την μεριά του υποστήριξε πως κατά την σύναψη της σύμβασης εργασίας με εργαζόμενες, είχε συμφωνηθεί η εργασία επί εξαήμερο και όχι πενθήμερο και ότι, με την εξαήμερη απασχόλησή τους συμπληρώνονταν σαράντα ώρες εβδομαδιαίας εργασίας και αμείβονταν με πλήρεις και όχι μειωμένες αποδοχές.

Όμως, οι δικαστές δεν έκαναν δεκτό το επιχείρημά του, απαντώντας ότι με αυτό τον τρόπο δεν σημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί η εξαήμερη εργασία, αλλά ότι εντός του πενθημέρου θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ως ημέρα εργασίας, κατά περίπτωση, και η ημέρα του Σαββάτου, κατά την οποία λειτουργούσαν τα εμπορικά καταστήματα.