Αύριο θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με σκοπό να ανακοινωθούν ακόμη και πριν από τις 30 Αυγούστου, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία.

Εξάλλου, εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν οι μετατάξεις 4.600 εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική επεξεργασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στο υπουργείο Παιδείας, ώστε να ολοκληρωθεί σήμερα.