«Η βασική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης» ανέφερε, σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Άρης Γιαννακίδης, κατά την ανάλυση της πρότασης σχεδιασμού και κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 της Περιφέρειας, που συζητήθηκε - μεταξύ άλλων - στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ταυτόχρονα και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της περιοχής, τόνισε πως αυτό θα γίνει «μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και θα απελευθερώσουν τις παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας».

Το θέμα συζητήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ζήτησε από τους φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής (Υπουργεία και Περιφέρειες) να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους για να ληφθούν υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Όπως αναφέρθηκε, το κείμενο της πρότασης παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, τις βασικές της αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες και τους κύριους άξονες της αναπτυξιακής της στρατηγικής, σε συμφωνία πάντα με τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας, την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Από την πλευρά της, η αξιωματική αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καταψήφισε την πρόταση, καθώς, όπως δήλωσε ο επικεφαλής Γιώργος Παυλίδης, «συμφωνούμε κατ' αρχάς με το πρόγραμμα, ως σημαντικό εργαλείο, αλλά διαφωνούμε ως προς τη δομή, όπως αυτό παρουσιάστηκε, γιατί δεν συνδέεται με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της περιοχής και έχει ως μόνο σημείο αναφοράς την λογική των τεχνοκρατών της ΕΕ».