Οικονομική ανάσα έδωσε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων, σε υπερχρεωμένη οικογένεια πολυτέκνων συνταξιούχων γήρατος (ο σύζυγος του Ι.Κ.Α, η σύζυγος ευρισκόμενη σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο του δημοσίου).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και οι δύο σύζυγοι τυγχάνουν υπερχρεωμένοι είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές άλλων, σε πέντε τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε διάφορα τραπεζικά προϊόντα. Το συνολικό χρέος του συζύγου είναι 85.119,02 ευρώ και της συζύγου 106.907,66 ευρώ.

Το εισόδημα τους κυρίως προέρχεται από την σύνταξη του συζύγου η οποία έχει μειωθεί φθάνοντας σήμερα στο ποσό των 1.368.97 ευρώ/μήνα, για την βιοτική ύπαρξη του ίδιου της συζύγου και ενός ανήλικου εκ των τεσσάρων τέκνων που υποχρεούται να συντηρεί, ενώ έχει και ένα ποσό των 50 ευρώ/μηνιαίως από γεωργικά εισοδήματα.

Το σημαντικό σε αυτή την απόφαση , σύμφωνα με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είναι ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του παρακρατούσε μηνιαίως κατευθείαν από την σύνταξή του το ποσό των 370,22 ευρώ, με αποτέλεσμα αφενός να μη κρατά ισόρροπη διαχείριση έναντι των άλλων πιστωτών του, αλλά και να δυσκολεύεται με την σύνταξή του να βιοπορίσει οικογενειακά.

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων ορίζει ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, δεν θα μπορεί πλέον να κάνει μηνιαία κράτηση παραπάνω από 60 ευρώ, έως το 2018 που έχει οριστεί η εκδίκαση της κυρίας αίτησης.