Σύντομα ξεκινά η καμπάνια για τη συλλογή υπογραφών για  να εξαιρείται από το δημοσιονομικό έλλειμμα το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση κάθε εθνικού προϋπολογισμού,  που υπολείπεται του μέσου όρου  των χωρών της ευρωζώνης τα τελευταία 5 χρόνια. Η πρωτοβουλία ανήκει στο "Δίκτυο"  το οποίο σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., ολοκληρώνει την επεξεργασία όλων των τεχνικών λεπτομερειών του εγχειρήματος,  και θα ανακοινώσει επίσημα τις επόμενες μέρες , το ειδικό site με όλα τα τεχνικά στοιχεία και την αναγκαία τεκμηρίωση, καθώς και την ημερομηνία  εκκίνησης της καμπάνιας για τη συλλογή των υπογραφών στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Με τη συγκέντρωση των αναγκαίων 1.000.000 υπογραφών Ευρωπαίων πολιτών, οι πολίτες μπορούν  να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το θέμα που εκείνοι κρίνουν ως σημαντικό για τη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη νέα γενιά. Απαραίτητο σημείο εκκίνησης της διαδικασίας είναι η υποβολή σχετικής πρότασης από «επιτροπή πολιτών» (7 πολίτες από επτά διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.). Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, του «Δικτύου» συμμετέχουν μέχρι στιγμής πολίτες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία.

Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει δυνατότητα αύξησης των δαπανών για την παιδεία κατά 1,5% του ΑΕΠ περίπου, που αντιστοιχεί σε αύξηση  50% περίπου του σημερινού προϋπολογισμού για την παιδεία.

«Τα αναγκαία ποσά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δικτύου, «θα πρέπει να προέρχονται από την αλλαγή κατανομής των κονδυλίων των ευρωπαϊκών πλαισίων στήριξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακόμη και από ειδικό τύπο δανείων και θα συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους (δείκτες) εκπαιδευτικής πολιτικής. Η πρόταση δεν αφορά γενικώς και αορίστως την εξαίρεση των δαπανών για την παιδεία από τον προϋπολογισμό, όπως αβίαστα και άκριτα έχει προταθεί από κάποιους.  Δεν είναι ευχολόγιο αλλά  κινείται στο πλαίσιο υπαρκτών κοινοτικών δυνατοτήτων, με  συγκεκριμένο ποσοστό εξαίρεσης και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.  Για το λόγο αυτό άλλωστε έγινε δεκτή η πρόταση, από την απαιτητική ως προς τον έλεγχο αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Επειδή είναι στοχευμένη και τεκμηριωμένη και μέσα στα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν».
«Το Δίκτυο» είναι η δεξαμενή σκέψης της κυρία Αννας Διαμαντοπούλου και ανέλαβε την πρωτοβουλία για διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής, με τίτλο «Η εκπαίδευση αξίζει! Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα!» με στόχο να δοθεί προτεραιότητα στην παιδεία τόσο από την Ευρώπη όσο και από κάθε χώρα, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης που επιτείνει τις ανισότητες.