Με επιστολή του προς το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας ζητά να πληροφορηθεί αν πράγματι, μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις για συναλλαγές επιχειρήσεων μέσω offshore εταιρειών, δηλαδή για συναλλαγές που έγιναν με σκοπό τη φοροδιαφυγή μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων με τιμολόγηση όχι από τις χώρες προέλευσης, αλλά μέσω εξωχώριων εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, με αφορμή διαμαρτυρίες πολιτών για χαριστικές φορολογικές ρυθμίσεις προς όφελος επιχειρήσεων.

Ο κ. Σούρλας ζητά επίσης να πληροφορηθεί αν έχουν εισπραχθεί οι φόροι αυτοί, ή αν έχουν ακυρωθεί κάποιες από αυτές τις πράξεις καταλογισμού φόρων.

Ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας τόνισε ότι πρέπει να τεθεί τέλος στα αμαρτωλό καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών, την εκμετάλλευση και τον πλουτισμό ορισμένων μέσω offshore εταιρειών, και όλα αυτά σε βάρος των Ελλήνων πολιτών που δοκιμάζονται σκληρά με την οικονομική κρίση.