Σε αναδιάρθρωση των δομών και του οργανογράμματός του προχώρησε το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενο στον σχεδιασμό της αναδιάταξης των υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα.

Η αναδιάρθρωση αυτή προβλέπει την κατάργηση διοικητικών τμημάτων και διευθύνσεων και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται δε πως «διατηρείται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ιδρύματος για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές, τη διεξαγωγή έρευνας και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία, με παράλληλη σημαντική οικονομία κλίμακος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη - μεταξύ άλλων - ότι το ΑΤΕΙΘ είναι υποστελεχωμένο, γεγονός που εντείνεται περισσότερο και μετά το μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων διοικητικού προσωπικού από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. «Παρόλα αυτά - τονίζεται - έχει καταφέρει να επιδείξει μια σημαντική ανοδική πορεία στις διεθνείς κατατάξεις αξιολόγησης».