Τέσσερις μήνες θα διαρκέσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών του αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της μαρμάρινης βάσης του, το οποίο είναι έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου, στο Ναύπλιο.

Μετά την αυτοψία στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Πάρκο Κολοκοτρώνη, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατόπιν σχετικής εντολής του υπουργού Πολιτισμού Π. Παναγιωτόπουλου, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του αγάλματος θα υποβληθεί προς έγκριση στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς χρηματοδότηση του προγράμματος έχει ήδη εξασφαλισθεί.