Με υποδομές «Welcoming» θα υποδέχονται τους τουρίστες τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. 

Πρόκειται για δομές υποδοχής τουριστών που εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των τουριστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και συνάδει με τις παρακάτω πανελλαδικές στρατηγικές προτεραιότητες για την τουριστική ανάπτυξη: 

-Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. 
-Οργάνωση υποδομών ικανών να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού. 
-Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος που διαθέτει η χώρα. 
-Ενίσχυση και προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας. 
-Ενίσχυση της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
-Αναμόρφωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η δημιουργία των δομών περιλαμβάνει την εγκατάσταση οκτώ επίπεδων οθονών (4 για κάθε αεροδρόμιο), την εγκατάσταση οκτώ dvd players (4 για κάθε αεροδρόμιο), την εγκατάσταση οκτώ βάσεων για τις οθόνες (4 για κάθε αεροδρόμιο), εγκατάσταση εξοπλισμού σε χώρους των αεροδρομίων και σήμανση των χώρων εγκατάστασης με το σήμα της Περιφέρειας ΑΜΘ και τον τίτλο του έργου.