Τη Δευτέρα 2/9, Τρίτη 3/9/ και την Τετάρτη 4/9/2013 από 10:00 έως 14:00 θα συγκεντρωθούν τρόφιμα στον 3ο όροφο επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας το Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία των 3 Κύπριων ποδηλατών, που έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα των Κοινωνικών Παντοπωλείων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310-509038 και 2310-509010