Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας έστειλε η ΕΣΑμεΑ, με θέμα την ομαλή μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία από και προς τα σχολεία τους για να μην αντιμετωπίσουν οι μαθητές με αναπηρία και οι γονείς τους τα τραγικά προβλήματα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
 
Η Συνομοσπονδία ζητά διάταξη που θα καθορίζει την παράταση των συμβάσεων έως και το τέλος της σχολικής περιόδου 2013-2014 και ρύθμιση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους μεταφορείς, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και την αποφυγή των γνωστών προβλημάτων.