Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης του δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στις 2-9-2013, κατά τις ώρες 23.00΄ έως 08.00΄ της επομένης:

Α) Μάρνη, στο τμήμα της από την οδό Β.Ουγκώ έως την οδό Σατωβριάδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Καραϊσκάκη.

Β) Μάγερ, στο τμήμα της από την οδό Β.Ουγκώ έως την οδό Μάρνης.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Β.Ουγκώ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.