Δώδεκα θαλάσσιες χελώνες εντοπίστηκαν νεκρές κατά το μήνα Αύγουστο στις περιοχές της Κεφαλληνίας, Νυδρίου, Γυθείου, Μαρκόπουλου, Νεάπολης Βοιών και Κω. Έξι (06) εξ’ αυτών ανήκαν στο είδος «ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ».

Από τις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υγειονομική τους ταφή.