Φρένο» στην απασχόληση των συνταξιούχων βάζει ο νέος  ασφαλιστικός νόμος, ενώ μέχρι και ποινές θα επιβάλλονται από το 2013 σε όσους παλιούς συνταξιούχους εξακολουθούν να εργάζονται.

Συγκεκριμένα,  οι ποινές που ορίζονται από τον νέο νόμο είναι η πλήρης αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 55 ετών, ενώ για μετά την ηλικία των 55 ετών προβλέπονται είτε η περικοπή του 70% για το ποσό που υπερβαίνει τα 990,9 ευρώ,  είτε η χορήγηση μόνο του οργανικού ποσού (200 έως 350 ευρώ, ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης) για όσους εισπράττουν κατώτατη σύνταξη. Για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους αναμένεται  καταβολή προσαυξημένων κατά 50% εισφορών.

Πρόστιμα προβλέπονται και για όσους δεν δηλώνουν την απασχόλησή τους στα Ταμεία. Επίσης, το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε ανήλικο παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών, ενώ στην περίπτωση που ο απασχολούμενος λαμβάνει περισσότερες από μία κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις κύριες συντάξεις.