Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενταχθούν στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και οι τομείς τροφίμων, ποτών, των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Τη διαβεβαίωση αυτή δίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γεώργιος Ντόλιος, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΛΑΟΣ, κ.κ. Αθανασίου Πλεύρη και Άδωνη Γεωργιάδη, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υπηρεσιών και για την αξιοποίηση των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών πληροφορεί τους δύο βουλευτές ότι, με σειρά ενεργειών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν ενημερωθεί όλα τα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να υπογραφούν οι απαραίτητες κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη διεκπεραίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, των διαδικασιών που αφορούν στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, των κατασκευών και του υπαίθριου εμπορίου.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η απλούστευση και η ένταξη στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης και των τομέων τροφίμων, ποτών, των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Περαιτέρω και αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ ως υπηρεσιών μιας στάσης για την ίδρυση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων εταιριών, ο κ. Ντόλιος ενημερώνει τους βουλευτές ότι προωθείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Υπηρεσία Μιας Στάσης.