Επίχειρηση οικειοποίησης όλων των ακινήτων της, αδιαφορώντας αν της ανήκουν ή όχι, ξεκίνησε η Εκκλησία της Ελλάδας εν όψει κτηματογράφησης της χώρας και του διαχωρισμού της από το κράτος.

Η... ιερά επιχείρηση στηρίζεται σε συμβολαιογραφικές δηλώσεις που αναφέρουν ότι τα ακίνητα της παραχωρήθηκαν από ευσεβείς χριστιανούς από την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Με εντολή της Ιεράς Συνόδου, όλες οι μητροπόλεις της χώρας είναι υποχρεωμένες να πάνε σε συμβολαιογράφους και να συντάξουν συμβολαιογραφική δήλωση κυριότητας εκκλησιαστικού ακινήτου, βάσει του νόμου 3800/1957 που παραχωρεί ορφανά ακίνητα σε μονές και μητροπόλεις, αν αυτές μπορούν να αποδείξουν ότι είναι δικά τους.

Μάλιστα, μαζί με την εντολή της, η Ιερά Σύνοδος στέλνει σε όλους τους μητροπολίτες και υπόδειγμα της συμβολαιογραφικής δήλωσης που πρέπει να συνταχθεί.

Η σπουδή της Εκκλησίας να κατοχυρώσει την ακίνητη περιουσία που θεωρεί ότι είναι δικιά της φτάνει σε τέτοιο βαθμό που ζητά από τους ιεράρχες να δηλώσουν την οποιαδήποτε περιουσία θεωρούν ότι τους ανήκει, ακόμη και αν δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας.

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη συμβολαιογραφική δήλωση: «Στον ανωτέρω ιερό ναό τον οποίο εκπροσωπεί το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο κτήμα, τελεί υπό τη νομή και κατοχή του από της ελευθερώσεως του Ελληνικού Κράτους και για το οποίο ακίνητο δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος λόγω αδυναμίας κτήσεως τοιούτου κατά το επί Τουρκοκρατίας υφιστάμενο καθεστώς.

Ηδη ο εμφανισθείς με την εκτεθείσα ιδιότητά του προς τυπική τακτοποίηση των τίτλων του κατωτέρω ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3800 1957, δηλώνει ότι το πιο κάτω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον ιερό ναό από αμνημονεύτων χρόνων με άτυπη παραχώρηση από ευσεβή χριστιανό και επιπλέον από έκτακτη χρησικτησία».

Η απόφαση να γίνει αυτή η επιχείρηση οικειοποίησης των ακινήτων ελήφθη βασικά λόγω της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην κτη ματογράφηση όλης της χώρας.

Με το φόβο λοιπόν ότι η Εκκλησία κινδυνεύει να χάσει τη γη της δηλώνει τα πάντα.

Στο μεταξύ, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος τσιφλικάς, καθώς οι εκτάσεις που κατέχει ξεπερνούν κατά πολύ το 1.000.000 στρέμματα, ενώ στην Αττική οι εκτάσεις που κατέχει αλλά και διεκδικεί είναι περισσότερες από 15.000 στρέμματα, τα οποία ανήκουν κυρίως στις μονές Πετράκη και Πεντέλης.

Στο λεκανοπέδιο η Εκκλησία της Ελλάδος, βάσει των δηλώσεών της στο Κτηματολόγιο, υποστηρίζει ότι κατέχει κεντρί κές πλατείες της Αθήνας αλλά και περιοχές φιλέτα σε Βάρη, Βουλιαγμένη και Κοκκιναρά.

Ειδικότερα στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών κατατέθηκαν δηλώσεις από το Δήμο Αθηναίων και από την Εκκλησία της Ελλάδος για την πλατεία Αγίου Ανδρέα δίπλα στο Ιπποκράτειο, για την πλατεία Κολωνού, καθώς και για την πλατεία στη συμβολή των οδών Πόντου και Λαοδικεί ας στο Γουδή.

Ακόμη, από τον ιερό ναό Αγ. Θωμά για την πλατεία Αγίου Θωμά και από το Δήμο Αθηναίων για την πλατεία Μαβίλη και για το άλσος Ευαγγελισμού.

Από το Γραφείο Κτηματογράφησης Κορωπίου γνωστοποιείται ότι έχουν κατατεθεί δηλώσεις από την Εκκλησία της Ελλάδος για τμήματα της πλατείας πλησίον της οικίας Μερκούρη και της πλατείας επί των οδών Αθανασίου Διάκου και Βασιλίσσης Ολγας.

Να σημειωθεί ότι μόνο η αστική περιουσία της Εκκλησίας στην Αττική αποτελείται από 5 7 καταστήματα, 145 γραφεία και 154 διαμερίσματα.

Εδώ, βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ξεκαθαρίσει ότι στο Κτηματολόγιο δηλώνει όλες τις εκτάσεις που έχει καθώς και όσες πιστεύει ότι της ανήκουν, προσκομίζοντας διάφορα έγγραφα, αλλά με το πέρας του χρόνου αυτές αξιοποιήθηκαν από άλλους φορείς.

Την τελευταία φορά που η Εκκλησία παραχώρησε στο κράτος ήταν το 1952, όταν η κυβέρνηση Πλαστήρα απαλλοτρίωσε περισσότερα από 800.000 στρέμματα.

Με νόμο που εκδόθηκε προβλεπόταν πως η αποζημίωση που θα λάμβανε η Εκκλησία θα αντιστοιχούσε στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας της απαλλοτριωμένης γης, δηλαδή περίπου 98 δισ. δραχμές της εποχής.

Η Εκκλησία υποστηρίζει πως ουδέποτε έλαβε την αποζημίωση, ενώ το κράτος εκτιμά ότι η Εκκλησία οφείλει ακόμα περίπου 200.000 στρέμματα!

Υπενθυμίζεται ότι από το 1950 το κράτος μισθοδοτεί τους κληρικούς. Η περιουσία που διαθέτει η Εκκλησία βρίσκεται σε περιοχές φιλέτα , όπως Βάρη, Βουλιαγμένη, Κολωνάκι, Καρέα και Κοκ κιναρά, αλλά έχει και πολλές δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, από τα 1.292.300 στρέμματα που βρίσκονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο και ανήκουν στην Εκκλησία, τα 367.000 είναι χαρακτηρισμένα ως δασικές εκτάσεις, τα 735.300 αποτελούν βοσκότοπους και τα 189.900 είναι γεωργική γη.

Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στη λεγόμενη εκκλησιαστική περιουσία, η οποία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες.

Πιο αναλυτικά ξεχωριστές δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτων έχουν καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος ως φορέας, οι μητροπόλεις και οι μονές που λειτουργούν και αυτόνομα, έχοντας το δικαίωμα να διαχειρίζονται την όποια ακίνητη περιουσία έχουν.

Οπως εκτιμούν οι υπηρεσίες του κτηματολογίου, η τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας της λεγόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας θα διαρκέσει άλλον ένα χρόνο τουλάχιστον.

Στην Αττική οι μεγαλύτεροι οικοπεδούχοι είναι οι μονές Πετράκη και Πεντέλης, την περιουσία των οποίων διαχειρίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος.