Η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία βρίσκονται, με αυτή τη σειρά προτεραιότητας, στις πρώτες θέσεις καταβολής αποζήμιωσης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων λόγω αθέτησης εμπορικών συμφωνιών με έλληνες εξαγωγείς.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του οργανισμού και όπως έχει δηλώσει ο γενικός διευθυντής του ΟΑΕΠ κ. Β. Λάζαρης ''θέλω να επιστήσω την προσοχή των ελλήνων επιχειρηματιών να εξετάζουν προσεκτικά τους αγοραστές. Οι έλληνες εξαγωγείς μπορούν και πρέπει να εμπιστευθούν τα εργαλεία που προσφέρει ο ΟΑΕΠ καθώς το τμήμα εμπορικών πληροφοριών του φροντίζει να ελέγχει τη φερεγγυότητα των πελατών του εξωτερικού''.

Πρόσφατα ο κ. Λάζαρης πραγματοποίησε επίσκεψη συνεργασίας στα κεντρικά γραφεία του SACE Iταλίας στην Ρώμη και υπεγράφη «Συμφωνίας Συνεργασίας» ( ΜοU , Memorandum of Understanding) μεταξύ του ΟΑΕΠ και του SACE Ιταλίας. Από Ιταλικής πλευράς την συμφωνία υπέγραψε ο πρόεδρος του SACE Ιταλίας κ.Ciovanni Castellaneta.

Από τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι , ο έλεγχος εμπορικών πληροφοριών για τους ιταλούς αγοραστές και η ανταλλαγή νομικών πληροφοριών.

Το σημείο της συμφωνίας που αφορά στον έλεγχο των εμπορικών πληροφοριών για τους ιταλούς αγοραστές, όπως δηλώνει ο κ. Λάζαρης, είναι πολύ σημαντικό, διότι με την συμφωνία αυτή επιτυγχάνεται ο καλύτερος και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των ιταλών αγοραστών δεδομένου πως στην Ιταλία ο ΟΑΕΠ καταγράφει τις περισσότερες ζημιές από όλες τις χώρες που ασφαλίζει.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι διεθνώς, 100 και περισσότεροι Οργανισμοί προσφέρουν υπηρεσίες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων αντίστοιχες με αυτές που προσφέρει ο ΟΑΕΠ . Χώρες όπως η Γαλλία με την COFACE, η Γερμανία με την EULER-HERMS ,η Πορτογαλία με τον COSEC και φυσικά η Ιταλία με τον SACE.