Στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταστεί η χώρα κέντρο καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης, της Μεσογείου αλλά και της παγκόσμιας αγοράς, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστημών των Φυτών (EPSO).

«Στο υπουργείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειες και τις δράσεις μας στη σύνδεση ή αλλιώς στη συνέργεια, στη σύμπραξη όλων των διαφορετικών τομέων από την έρευνα και τη καινοτομία έως το σπόρο και τη γεωργία, και από εκεί στη βιομηχανία μεταποίησης, στη διακίνηση και εμπορία μέχρι τον καταναλωτή». 

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να μειωθεί η «διαρροή» στο εξωτερικό αξιόλογου επιστημονικού προσωπικού, ο υπουργός ανακοίνωσε την πρόσληψη 100 ερευνητών- 60 έως το τέλος του 2013 και άλλοι 40 το 2014- που θα απασχοληθούν στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επίσης, πρόκειται να προσληφθούν επιπλέον 180 μεταπτυχιακοί επιστήμονες

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιστημών των Φυτών υποστηρίζει την ενδυνάμωση της χρηματοδότησης για την έρευνα και τη χρήση της καινοτομίας, αλλά και το συντονισμό των επιστημονικών μελετών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.