Εκτενή παρουσίαση των έργων που παραδόθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και του πενταετούς προγραμματισμού για τα έργα σχολικής στέγης έκανε σήμερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΚ ΑΕ Ηρακλής Δρούλιας σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, Στράτου Σιμόπουλου.

Σύμφωνα μα τα στοιχεία του ΟΣΚ  110 νέα έργα  προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ προγραμματίζονται για την επόμενη πενταετία τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από αυτά τα 91 έργα έχουν ήδη υποβληθεί ενώ τα 75 έργα προύπολογισμού 205 εκ. ευρώ έχουν ήδη υπαχθεί στο ΕΣΠΑ. Οπως ανέφερε ο κ. Δρούλιας, τα τελευταία 3 χρόνια ο ΟΣΚ λειτουργεί με μειωμένα λειτουργικά έξοδα κατά 63%, μειωμένο κόστος μισθοδοσίας κατά 46% και λιγότερο προσωπικό κατά 70% ενώ στο μεγαλύτερο μέρος ο προϋπολογισμός του καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.

Έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013 – 2014 θα έχουν παραδοθεί 20 νέα έργα και οι εργασίες αναβάθμισης σε 40 σχολεία & ένα ακίνητο ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου 2013 προγραμματίζεται η παράδοση 16 νέων έργων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η αποστολή 23.454 ειδών εξοπλισμού σε 304 σχολικές μονάδες και συνεχίζεται η αποστολή ειδών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Έως τον Αύγουστο 2013 η ΟΣΚ ΑΕ είχε υποβάλλει για ένταξη στα προγράμματα συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ 91 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 264 εκ. ευρώ. Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 75 έργα συνολικού προϋπολογισμού 205,2 εκ. ευρώ [68 έργα προϋπολογισμού 180 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ και 7 έργα προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ], από τα οποία τα 23 έχουν παραδοθεί, τα 42 είναι υπό κατασκευή, τα 6 είναι σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης και τα 4 πρόκειται να δημοπρατηθούν. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 44 εκ.ευρώ [5 έργα προϋπολογισμού 8 εκ.ευρώ στο ΕΣΠΑ και 3 έργα προϋπολογισμού 36 εκ. ευρώγια την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο ΕΠΠΕΡΑΑ] όπου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι.

Στο χρονικό διάστημα 2010-2013 δημοπρατήθηκαν 78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συμβάσεις νέων έργων, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 68 έργα καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες, εκπονήθηκαν 150 μελέτες εφαρμογής και 94 προμελέτες, εκδόθηκαν 184 νέες άδειες πολεοδομίας.

Έως το τέλος 2013 θα έχουν επικαιροποιηθεί και καταγραφεί όλες οι ανάγκες των Δήμων στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, με στόχο να προκύψει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη πενταετία, με το οποίο θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες για σχολική στέγη και θα αναβαθμιστούν ορισμένα από τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δημοτικών σχολείων στη Δυτική Αθήνα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και δίνει το έναυσμα για την εφαρμογή του και σε περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. «Το σχολείο του μέλλοντος θα είναι βιοκλιματικό και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες και τα νέα εκπαιδευτικά πρότυπα. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα σχολικό περιβάλλον που θα αναβαθμίσει την Παιδεία τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε περιεχόμενο» δήλωσε ο κ. Δρούλιας.

Μαρίνα Πρωτονοταρίου

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό βραχίονα της πολιτείας, με έργο το οποίο χρηματοδοτείται κυρίως από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ επικαιροποιεί σήμερα τις ανάγκες σχολικής στέγης στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ώστε να εκπονήσει το κατασκευαστικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. Τέλος, το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολείων σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη».