Γράφει η Αναστασία Γαλάνη

Η υποχρέωση του υπουργείου Παιδείας προς την τρόικα να παρουσιάσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου τον ολοκληρωμένο κατάλογο με 1.500 διοικητικούς υπαλλήλους προς απόλυση αποτελεί τη νέα εστία έντασης στην ανώτατη εκπαίδευση με τους πρυτάνεις να προειδοποιούν ακόμα και με προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των διοικητικών υπαλλήλων ανωτάτων Ιδρυμάτων αποφάσισε ήδη να προκηρύξει δυο 48ωρες απεργίες 10 και 11 Σεπτεμβρίου και 12 και 13 του μήνα. Θα ακολουθήσει μία πενθήμερη απεργία από τις 16 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
Οι επικείμενες απολύσεις δημιουργούν αναμφίβολη αναστάτωση στη λειτουργία των ανωτάτων Ιδρυμάτων, οι διοικήσεις των οποίων έχουν 15 ημέρες στην διάθεση τους για να καταθέσουν προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας. Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ βεβαίως ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα προσφύγουν για το θέμα στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας αρχίζοντας έναν σκληρό «πόλεμο» με τον υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Μάλιστα, κάνουν λόγο για αποδυνάμωση των πανεπιστημίων λόγω της αποψίλωσης του προσωπικού τους επικαλούμενοι στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων σε αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. «Την ώρα που ζητούνται απολύσεις, τα περισσότερα ιδρύματα τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσληψης προσωπικού» αναφέρουν, ενώ τονίζουν ότι θα διεκδικήσουν μια δίκαιη λύση για το ζήτημα αυτό και αν χρειαστεί θα προσφύγουν και στη δικαιοσύνη καθώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων εγείρει και νομικά ζητήματα στην όλη διαδικασία της διαθεσιμότητας με επέμβαση του κράτους.

Αρνητικός για τις προθέσεις της κυβέρνησης ήταν  και πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης ο οποίος απέστειλε επιστολή προς την πανεπιστημιακή κοινότητα. «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην προσπάθειά του να διατηρήσει την υψηλή ποιότητα τόσο στην έρευνα και την εκπαίδευση όσο και στην παροχή βοηθητικών/διοικητικών υπηρεσιών, έχει δρομολογήσει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, τα οποία τα έχουν ήδη παρακολουθήσει και εξακολουθούν να τα παρακολουθούν εκατοντάδες διοικητικοί υπάλληλοι. Επίσης, έχει ζητήσει για τις ευαίσθητες υπηρεσίες που παρέχει, αξιολόγηση και από διεθνείς φορείς κατά τα διεθνή πρότυπα. Στις υπηρεσίες αυτές έχει χορηγηθεί πιστοποίηση ISO. Σε πόσες άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται τέτοιες ενέργειες»; αναφέρει.

Τα κριτήρια για την... έξοδο

Στο έγγραφο πάντως που εστάλη από το υπουργείο Παιδείας στις διοικήσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ επιχειρείται ένας προσδιορισμός των αξιολογήσεων που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πρυτάνεις για τις απολύσεις.

1. Καταγραφή ανά σχέση εργασίας (μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κλάδο του υφισταμένου προσωπικού.

2. Καταγραφή του πλήθους των τμημάτων ανα ίδρυμα, των μελών διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού στα πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ και της γεωγραφικής διασποράς, εφόσον υπάρχει, σε πόλεις του ιδρύματος.

3. Υπολογισμός με βάση τους εισακτέους των τμημάτων για το 2013 πολλαπλασιαζόμενους επί τα έτη σπουδών τους +2 και λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή ανά τμήμα ανάλογα με τον εργαστηριακό τους χαρακτήρα (πολυτεχνικά τμήματα, ιατρικά τμήματα κτλ.) και τον εξυπηρετούμενο ετήσιο φοιτητικό πληθυσμό του ιδρύματος.

4. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των τμημάτων (πλήθος διοικητικών υπαλλήλων ανά τμήμα).

5. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους του εξυπηρετούμενου φοιτητικού πληθυσμού κάθε ιδρύματος (πλήθος διοικητικών υπαλλήλων ανά 100 εξυπηρετούμενους φοιτητές).

6. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των διδασκόντων.

7. Υπολογισμός των μέσων σταθμικών απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους με βάση τις τρεις προηγούμενες παραμέτρους ορίζοντας συντελεστές βαρύτητας για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες.

8. Ορισμός συντελεστή βαρύτητας με βάση τη γεωγραφική διασπορά των τμημάτων του ιδρύματος ανά πόλη.

9. Υπολογισμός των τελικών απαιτήσεων σε διοικητικό προσωπικό ανά ίδρυμα βάσει του γινομένου των απαιτήσεων του σημείου 7 επί τον συντελεστή βαρύτητας βάσει της γεωγραφικής διασποράς σε πόλεις (σημείο 8).

10. Υπολογισμός των πλεονασμάτων και των κενών σε διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος ως τη διαφορά του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού του (σημείο 1) και των τελικών απαιτήσεων (σημείο 9).

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, προτεραιότητα για να εξαιρεθούν από το καθεστώς διαθεσιμότητας έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ, όσοι είναι κάτοχοι προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, ή αποφοίτησαν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 

Όπως αναφέρει και το Έθνος, η μοριοδότηση θα γίνει ως εξής: Βασικός Τίτλος Σπουδών: Εως 5 μόρια, Δεύτερος Τίτλος Σπουδών: 3 μόρια, Διδακτορικό (συναφές με το αντικείμενο του Φορέα): 7 μόρια, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (συναφής με το αντικείμενο του Φορέα): 4 μόρια, Αποφοίτηση από ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ: 5 μόρια, Γνώση ξένης γλώσσας (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες): Η άριστη γνώση 3 μόρια, η πολύ καλή γνώση 2 μόρια και η καλή γνώση 1 μόρια. Ετη Υπηρεσίας: Για τα πρώτα 5 έτη: 5 μόρια, Για τα επόμενα 10 έτη: 5 μόρια, Για τα επόμενα 20 έτη: 5 μόρια, Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: 30 μόρια, Κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία του Αρθρου 18 του Ν. 2190.1994: 25 μόρια, Λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ: 20 μόρια, Πρόσληψη βάσει Ν.1648/1986 ή Ν. 2643/1998: 15 μόρια, Διαδικασίες με τη συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ σε επιτροπή αξιολόγησης: 15 μόρια, Γραπτός διαγωνισμός προ ΑΣΕΠ:: 20 μόρια

Το ΤΕΙ Κρήτης ανέστειλε τη λειτουργία του 

Υπενθυμίζεται ότι έχει αναστείλει όλες τις εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του το ΤΕΙ Κρήτης για μία εβδομάδα και μέσα στην εξεταστική περίοδο. Είναι η πρώτη περίπτωση ιδρύματος που αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί με αυτό τον τρόπο στην υποχρηματοδότησή του και στην επικείμενη μείωση των διοικητικών υπαλλήλων του. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ευάγγελος Καπετανάκης εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου την αναστολή της λειτουργίας του μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στους φοιτητές του. Ωστόσο τελικά η Σύγκλητος κατά πλειοψηφία αποφάσισε να προχωρήσει το Ιδρυμα σε αυτή την ενέργεια άμεσα.