Η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο Πετρέλαιο Θέρμανσης και το Πετρέλαιο Κίνησης συνέβαλε ουσιαστικά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, όμως, η εφαρμογή του μέτρου της εξίσωσης δημιούργησε αναπόφευκτη επιβάρυνση του καταναλωτικού κοινού, η οποία όμως μπορεί να περιοριστεί μέσω ενός γρήγορου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και δίκαιου τρόπου χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. 

Αυτά αναφέρει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, και για τους λόγους αυτούς, ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) την εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Η εξίσωση του ΕΦΚ στο Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης : αξιολόγηση του μέτρου και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των καταναλωτών του Πετρελαίου Θέρμανσης». 

Με βάση τα ανωτέρω και τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η πρόταση του Συνδέσμου συνοψίζεται στα παρακάτω:
- Χορήγηση επιδόματος για την πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως κριτηρίων.
- Επιτάχυνση των μηχανισμών απόδοσης με στόχο την άμεση εκταμίευση του επιδόματος στους δικαιούχους.
- Έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τις νέες ρυθμίσεις. 

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πιστεύει πως η εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, καταπολεμά εξίσου αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο, αυξάνει τα έσοδα του Κράτους, ελαφρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και περιορίζει δραστικά τις τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών