Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, των οποίων τα βιβλιάρια, έχουν ισχύ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. 

Με αφορμή παράπονα ασφαλισμένων, σχετικά με την ισχύ των βιβλιαρίων, που η λήξη τους είναι στις 28-02-2011. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση της θεώρησης δεν θα ισχύει για νοσοκομειακή περίθαλψη και για νοσηλεία στο εξωτερικό.

Επίσης, για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας, εφόσον αυτά είναι είτε σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων είτε τέκνα, που δεν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.

Κατά συνέπεια, στους έμμεσα ασφαλισμένους θα παρέχονται όλες οι Υπηρεσίες Υγείας, με την προσκόμιση του οικογενειακού βιβλιαρίου, αλλά και του βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.