Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να καλλιεργήσει και τελικά να εδραιώσει στους πολίτες αίσθημα ασφαλείας και ευνομίας.

Βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ευρείας κλίμακας Αστυνομική Επιχείρηση, κατά την οποία ελέγχθηκαν 735 άτομα σε διάφορα σημεία της πόλης και 374 οχήματα, προσήχθησαν 186 άτομα, βεβαιώθηκαν 340 παραβάσεις συνολικά και συνελήφθησαν 9 άτομα.

Επιπλέον, ένας από τους σκοπούς των αστυνομικών δράσεων αποτελεί η καταπολέμηση του παρεμπορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της διακίνησης και διάθεσης κλεψίτυπων προϊόντων ή προϊόντων πνευματικής – διανοητικής ιδιοκτησίας ή αντικειμένων πάσης φύσεως και μορφής που αποτελούν απομιμήσεις γνησίων προϊόντων γνωστών εταιριών, καθώς και αντικειμένων που δεν φέρουν όνομα, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού. Προς τούτο, συγκροτήθηκε μικτό κλιμάκιο, αποτελούμενο από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και ομάδα ελέγχου λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελέγχους μεταξύ άλλων σε λαϊκές αγορές των περιοχών της Άνω Πόλης και της Χαριλάου. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, πέραν των ανωτέρω:

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.560 είδη και 28 μπόγοι με είδη παρεμπορίου. Τα προαναφερόμενα κατασχεθέντα παρελήφθησαν από απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης για καταστροφή.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και οι διενεργούμενοι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον.