Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης δυο υπαλλήλους υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών για αναφερόμενες πειθαρχικές παραβάσεις υπαλληλικού καθήκοντος.

Συγκεκριμένα, παραπέμπεται προϊστάμενος Διεύθυνσης του υπουργείου διότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε ενέργειες προκειμένου αναπτυξιακό έργο δήμου να ανατεθεί σε αναπτυξιακή εταιρεία στην οποία μετέχει ως μέλος η σύζυγός του.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, για να το πετύχει ανέλαβε χωρίς προηγούμενη άδεια και ενημέρωση της υπηρεσίας την προετοιμασία του φακέλου χρησιμοποιώντας μέσα της Υπηρεσίας και τη θέση που κατέχει, ενώ σε διενεργούμενη ΕΔΕ από την υπηρεσία καλούμενος να παράσχει σχετικές εξηγήσεις άσκησε κριτική κατά των πράξεων προϊσταμένης αρχής χρησιμοποιώντας απρεπείς εκφράσεις.

Η υπηρεσία επιλήφθηκε της υπόθεσης παραγγέλλοντας τη διενέργεια ΕΔΕ μετά από καταγγελία - αναφορά του Δημάρχου ότι ο υπάλληλος πλαστογράφησε την υπογραφή του προκειμένου το συγκεκριμένο έργο να τύχει χρηματοδότησης από ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενώ για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης ο φάκελος στάλθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Στο Πειθαρχικό παραπέμπεται και υπάλληλος του υπουργείου για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του για το χρονικό διάστημα από 1-5-2013 μέχρι 1-8-2013.

Ο υπάλληλος αυτός, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών και αντίστοιχο του Προξενείου της Ελλάδας στην Ατλάντα των ΗΠΑ, συνελήφθη την 30η Απριλίου του 2013 στο Διεθνή Αερολιμένα της Ατλάντα προσπαθώντας να περάσει παράνομα δυο αλβανούς υπηκόους στο αμερικανικό έδαφος οι οποίοι έφεραν ελληνικά διαβατήρια.

Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη από το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ, έχει προφυλακισθεί και έχει ορισθεί δικάσιμος για τις 7-10-2013.