Με σειρά δράσεων και εφαρμογών το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει φέτος στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, στο κτίριο 15, στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι εποπτευόμενοι φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΙΤΕ, στην έκθεση παρουσιάζεται στους επισκέπτες, μεταξύ των άλλων, το FORTH 3D Hand Tracker που είναι λογισμικό υπολογιστικής όρασης, το οποίο επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να παρακολουθεί μέσω κάμερας τα χέρια ενός ανθρώπου στον χώρο και να αναγνωρίζει τις κινήσεις τους. Το λογισμικό αυτό έχει ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί καταγράφει την κίνηση των χεριών με εξαιρετική λεπτομέρεια, μεγάλη ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, μπορεί να διευκολύνει τη φυσική αλληλεπίδραση με υπολογιστές αλλά και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή επιπλέον συσκευές (πχ τηλεχειριστήριο).

Ήδη, πολλές ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία ως βάση ανάπτυξης εφαρμογών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατανόησης της νοηματικής γλώσσας, των παιγνιδιών, του αυτοματοποιημένου προγραμματισμού ρομπότ κλπ.

Επίσης παρουσιάζεται το διαδραστικό σύστημα TimeViewer, που εμφανίζει πληροφορία χρονολογικής υφής μέσα από μία μεγάλου μεγέθους προβολή, με την οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά μέσω χειρονομιών από απόσταση λίγων μέτρων. Εκτός της παρουσίασης, με τη μορφή μίας κλασσικής δυσδιάστατης χρονογραμμής, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης των πληροφοριών μέσα σε μία «χρονο-σήραγγα» δηλαδή ενός διαδρόμου κατά μήκος του οποίου είναι τοποθετημένα τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Στα πλάγια της σήραγγας, δίπλα σε κάθε γεγονός, υπάρχει μία «βιτρίνα» που μπορεί να επεκταθεί και περιέχει ποικίλα πολυμεσικά αντικείμενα, όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο και τρισδιάστατα μοντέλα. Η αλληλεπίδραση γίνεται μέσω κίνησης χρησιμοποιώντας όλο το σώμα, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει, εκτός από χειρονομίες με τα χέρια και τα πόδια, και τη θέση του χρήστη στον χώρο.

TAGS