Η μείωση των εργαζομένων στις Γενικές Γραμματείες, Εμπορίου και Καταναλωτή, του υπουργείου Ανάπτυξης θα δημιουργήσει πρόβλημα σε σημαντικές κρατικές δομές για τη ρύθμιση της αγοράς, όπως μεταξύ άλλων: οι κρατικές προμήθειες,τα εμπορικά σήματα,η εποπτεία των εταιριών, οι εμπορικές επαγγελματικές οργανώσεις, η διαμόρφωση των τιμών, οι έλεγχοι στην αγορά και η εποπτεία του ελέγχου και η επισήμανση των μέτρων και σταθμών.

Αυτό σημειώνουν σε ανοικτή επιστολή τους οι εργαζόμενοι στις δύο γραμματείες, που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Αύγουστο και προσθέτουν ότι οι 100 εργαζόμενοι που θα σταματήσουν να απασχολούνται στο Υπουργείο, λόγω μνημονιακήςυποχρεώσης,"είναι αυτοί που δουλεύουν για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, από το οποίο προσδοκούμε εξοικονόμηση μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αυτοί που δουλεύουν για την ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από το οποίο προσδοκούμε απλούστευση, επιτάχυνση και μείωση κόστους για όλον τον εμπορικό κόσμο, περισσεύουν, αυτοί που εκπαιδεύτηκαν και εξειδικεύθηκαν και σήμερα δουλεύουν στους ελέγχους της αγοράς και αυτοί που εκπαιδεύτηκαν για την αναβάθμιση του συστήματος παροχής εμπορικού σήματος".