Με βελτιωτικές αλλαγές έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, στη δεύτερη ανάγνωσή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο λύκειο.


Από τις σημαντικότερές αλλαγές, είναι η αύξηση του ποσοστού και του εισοδηματικού ορίου για τις μετεγγραφές στα ΑΕΙ. Ειδικότερα, το ποσοστό μετεγγραφών από 10% επί των θέσεων κάθε σχολής αυξάνεται σε 15%, ενώ το εισοδηματικό κριτήριο από τα 7.500 ευρώ φθάνει στα 9.000 ευρώ.


Τι προβλέπουν οι νέες βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιo


-Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2013 - 2014 σύμφωνα με την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών της 25-06-2013 και παύουν την 15η Σεπτεμβρίου 2015.


-Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της τάξης Μαθητείας - Πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων της Ομάδας προσανατολισμού επαγγελμάτων τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας των ΣΕΚ και ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Το προσωπικό των ΕΠΑΣ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μεταφέρεται στις ΣΕΚ της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας που θα ιδρυθούν.


-Κατ' εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2013 - 2014, μπορούν να γίνουν εγγραφές μαθητών στο Α έτος των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας που λειτουργούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.


-Οι επιτυχόντες με την κατηγορία του 5% μπορούν να μεταφέρουν τη θέση τους σε όποιο πανεπιστήμιο, εφόσον πέτυχαν σε πανεπιστήμιο, ή ΤΕΙ καθώς θα καταλαμβάνουν θέσεις καθ' υπέρβαση.


-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών θα καθοριστεί το σύστημα πιστοποίησης του Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών (Τάξης Μαθητείας) των ΕΠΑΛ. Η ΚΥΑ θα ορίζει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία των εξετάσεων, το ύψος και τον τρόπο καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Στον ΕΟΠΠΠΕΠ συνιστάται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών θα καθοριστεί το σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και ΙΕΚ.


-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών θα καθοριστεί το σύστημα πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Στον ΕΟΠΠΕΠ συνιστάται επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της ΕΝΓ.


-Δύναται η δυνατότητα οι προαγόμενοι από την Α τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου να μπορούν να εγγραφούν στη Β τάξη του Γενικού Λυκείου.


-Ορίζεται ότι παραπέμπεται σε εξέταση τον Σεπτέμβριο μαθητής που δεν επιτυγχάνει το βασικό μέσο όρο και έχει βαθμολογία μέχρι και σε 2 μαθήματα κάτω του 10.
 
Οι άλλαγες στις ώρες διδασκαλίας και τα μαθήματα
 

Α' Λυκείου

Μαθήματα που θα διδάσκονται, Γενικής Παιδείας: Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα- κλάδους Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Νέα ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Μαθηματικά, 5 ωρών για τους κλάδους Άλγεβρα και Γεωμετρία. Φυσικές επιστήμες, 6 ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα τη Φυσική, Χημεία και Βιολογία. Ιστορία, 2 ωρών, Πολιτική Παιδεία, 3 ωρών για την Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία. Θρησκευτικά δύο ωρών, Φυσική Αγωγή 2 ωρών, Ερευνητική Εργασία, 2 ωρών, Ξένη Γλώσσα, 2 ωρών. Μαθήματα Επιλογής: Πληροφορική: 2 ωρών, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, 2 ωρών, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, 2 ωρών.
 

Β’ Λυκείου

Ελληνική Γλώσσα, 6 ωρών για Αρχαία Ελληνικά και Λογοτεχνία. Μαθηματικά, 5 ωρών, για Άλγερβρα και Γεωμετρία. Φτσικές Επιστήμες, 6 ωρών, για Χημεία, Φυσική και Βιολογία. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών, 1 ώρας, Ιστορία, 2 ωρών, Φιλοσοφία, 2 ωρών, Πολιτική Παιδεία, 2 ωρών, Θρησκευτικά, 2 ωρών, Φυσική Αγωγή, 2 ωρών, Ερευνητική Εργασία, 1 ώρας, Ξένη Γλώσσα, 2 ωρών. Μαθήματα βάσει κατεύθυνσης: Αρχαία Ελληνικά, 3 ωρών, Λατινικά, 2 ωρών, Φυσική 3 ωρών, Μαθηματικά, 2 ωρών.
Γ΄Λυκείου

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 6 ωρών, για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, 4 ΩΡΏΝ ΚΑΙ ΤΗ Λογοτεχνία, 2 ωρών. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών, 2 ωρών, Ιστορία, 2 ωρών, Θρησκευτικά, 1 ώρας, Ξένη Γλώσσα, 2 ωρών. Μαθήματα Κατεύθυνσης: Αρχαία Ελληνικά, 11 ωρών, Λατινικά, 3 ωρών, Ιστορία, 6 ωρών. Μαθηματικά, 8 ωρών, Φυσική, 6 ωρών, Χημεία, 6 ωρών, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 8 ωρών, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, 6 ωρών, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 6 ωρών.