Νέα στάση εργασίας πραγματοποιείται σήμερα από το σωματείο εργαζομένων στο ΓΚΝΠ «Αγ. Ανδρέας». Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα στη λειτουργία των ΤΕΠ και οι συχνές επιθέσεις που δέχεται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Σε ανακοίνωση του σωματείου επισημαίνεται:

«Καλούνται όλοι οι Εργαζόμενοι στα ΤΕΠ (Ιατρικό- Νοσηλευτικό και λοιπό Προσωπικό) στην 3ωρη στάση εργασίας (10:00–13:00) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας,10 π.μ, στα ΤΕΠ για τα προβλήματα και τις συνθήκες λειτουργίας των ΤΕΠ και ιδιαιτέρως για τις πολλές αρκετά συχνές και επικίνδυνες επιθέσεις στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό».