Την ίδρυση κεντρικής ιχθυαγοράς στην αγορά του Ρέντη ενέκρινε η Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη για την έγκριση έργων ΣΔΙΤ στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ).

Μετά τη συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών της Αθήνας είναι ένας δημόσιος φορέας που μπαίνει σταδιακά σε τάξη. Είναι χαρακτηριστικό πως είναι πλέον κερδοφόρος. Σήμερα αποφασίσαμε δίπλα στην κρεαταγορά και τη λαχαναγορά, να δημιουργηθεί επιτέλους στην πρωτεύουσα της χώρας και μια κεντρική ιχθυαγορά, για να μπει το ιχθυεμπόριο σε μια τάξη, για να μη χάνει έσοδα το κράτος και για να ενισχυθεί και η θέση των Ελλήνων αλιέων.

Το έργο αυτό θα γίνει με ΣΔΙΤ, θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα και θα συνδυαστεί και με ένα άλλο ένα έργο ΣΔΙΤ που αφορά στο πάρκινγκ της Κεντρικής αγοράς για να εξυπηρετούνται τόσο οι έμποροι, όσο και οι καταναλωτές. Καθώς ξέρετε ότι η Κεντρική αγορά της Αθήνας έχει ανοίξει τις πόρτες της και στους καταναλωτές για να ψωνίζουν φθηνότερα».

Τα έργα θα υλοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια και έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν χρηματοδότηση και από το Ταμείο Jessica.

Αναλυτικά για τα έργα:

1. Ιχθυαγορά Αθηνών

Το έργο ΣΔΙΤ αφορά στην ανέγερση της πρώτης ολοκληρωμένης κτιριακής εγκατάστασης Ιχθυαγοράς περίπου 43 καταστημάτων 11.000 τ.μ στην Ελλάδα. Η σύμπραξη του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) με τον ιδιώτη φορέα θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση/διαχείριση της Ιχθυαγοράς για 25 έτη. Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η αγορά θα στεγάσει καταστήματα εμπορικών επιχειρήσεων αλιευμάτων εντός του οικοπέδου της κεντρικής αγοράς Αθηνών στην περιοχή του Αγ.Ι. Ρέντη διαμορφώνοντας έτσι το πρώτο ολοκληρωμένο διατροφικό πάρκο στην Ελλάδα ακολουθώντας τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. Σύστημα Στάθμευσης

Το έργο ΣΔΙΤ αφορά στην εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου στάθμευσης και στη διαχείριση της διέλευσης των οχημάτων της κεντρικής αγοράς Αθηνών στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη. Η σύμπραξη του ΟΚΑΑ με τον ιδιώτη φορέα θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία και συντήρηση/διαχείριση του συστήματος στάθμευσης για 15 έτη. Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως σημειώνεται, η παρούσα κατάσταση είσπραξης διαπυλίων και τελών παραμονής στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών έχει αδυναμίες εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών στάθμευσης. Η υποδοχή οχημάτων, ο έλεγχος στάθμευσης και η φύλαξη γίνονται απολύτως χειροκίνητα και με μη-σύγχρονες διαδικασίες.

Το αποτέλεσμα είναι η παράνομη είσοδος και στάθμευση στους χώρους του οργανισμού, η δυσχέρεια απαγόρευσης εισόδου, η ελλιπής ασφάλεια των οχημάτων και των χώρων της κεντρικής αγοράς Αθηνών και η απώλεια εσόδων για τον Οργανισμό.