Αρχίζει από την 1η Μαρτίου και για τέσσερις μήνες, πιλοτικά, η μεταφορά ποδηλάτων μέσα στους συρμούς του ΜΕΤΡΟ.

Θα επιτρέπονται μόνο δύο ποδήλατα στο τελευταίο βαγόνι κάθε συρμού, τις Τετάρτες, από τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας και τις Κυριακές, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας.

Στο τέλος Ιουνίου θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα του μέτρου.