Κατακυρώθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ τα αποτελέσματα τριών διαγωνισμών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην Αττική και τα νησιά. Αναδείχθηκαν οριστικοί μειοδότες στα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (Βαρνάβα, Καλάμου, Γραμματικού, Αυλώνα), Νήσων Αττικής (Μέθανα, Αγκίστρι) και Σπετσών.

Τα τρία έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 6,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Η συζήτηση για τις αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ σε Νοτιοανατολική Αττική (Παλαιά Φώκαια, Καλύβια), Κερατέα και Μέγαρα αναβλήθηκε λόγω νομικών ζητημάτων που προέκυψαν από τις εταιρείες.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τη μεταφορά στο εξωτερικό της τέφρας του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων, που έχει συσσωρευτεί την πενταετία 2002-2007. Η δαπάνη ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και καλύπτεται από τον ΕΔΣΝΑ.