Δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες οι 3 στους 4 διευθυντές σχολείων, όπως προκύπτει από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία συμμετείχαν 3.435 διευθυντές σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το "Βήμα", οι διευθυντές σχολικών μονάδων είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες, ηλικίας άνω των 41 ετών και έχουν αρκετά μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Ένα 12,96% των διευθυντών διαθέτει "Δίπλωμα ειδίκευσης (Master)", ενώ ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 7% απαντάει ότι έχει πραγματοποιήσει και «άλλες σπουδές".

Μόνο ένα 24,95% των διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν το προσόν της "πιστοποιημένης ξένης γλώσσας".

Πάντως, στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους, ένα 68% επιλέγει μια από τις απαντήσεις "καλό", "πολύ καλό" και "άριστο".

Την ίδια στιγμή όμως, οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο των προγραμμάτων επιμόρφωσης στη χώρα, σε ποσοστά που ξεπερνούν το 50%.

Τα σημαντικότερα κίνητρα για έναν εκπαιδευτικό ώστε να συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης του υπουργείου Παιδείας είναι η "οικονομική ενίσχυση του επιμορφούμενου", η "διεξαγωγή κατά τις πρωινές ώρες με εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)", η "σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη στην τάξη" και από τα κίνητρα που προτείνουν οι ίδιοι οι "κατάλληλοι - έμπειροι επιμορφωτές".

Στην έρευνα συμμετείχαν 3.435 διευθυντές σχολικών μονάδων.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 23,99% του συνόλου των διευθυντών σχολικών μονάδων και προέρχονται από το σύνολο των περιφερειακών διευθύνσεων της χώρας.