Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ε.ΥΔ.Α.Π (ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ) στο πλαίσιο της καμπάνιας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (με την συνδρομή της EPSU), υπερκαλύπτοντας τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών για την χώρα μας, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες υπογραφές πολιτών που ζητούν να μη μετατραπεί το φυσικό αγαθό, το νερό, σε εμπόρευμα. 

Οι υπογραφές θα παραδοθούν στην Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου η ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ και η EPSU να γίνουν επίσημα συνομιλητές τόσο με τα αρμόδια υπουργεία όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις πολιτικές που αφορούν το νερό και τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και την Δημόσια υγιεινή μέσα από ασφαλή αποχετευτικά δίκτυα.

Η παράδοση των υπογραφών θα γίνει τη Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στις 11:30 στο κτήριο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οδό Ευαγγελιστρίας 2.

TAGS