Σε αδυναμία διεκπεραίωσης των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών βρίσκονται οι γραμματείες των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, όπως ανακοίνωσε η Πρυτανεία του ιδρύματος.

Για τον λόγο αυτό, προστίθεται, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΑΠΘ, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.