Στοιχεία κακοδιαχείρισης και υπεξαίρεσης ανακύπτουν από την ΕΔΕ που διέταξε ο δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς για τη διαπίστωση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών, σχετικά με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

Ήδη, σύμφωνα με τον δήμο, από τα πρώτα στοιχεία της ΕΔΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται σε χρονικό βάθος πέντε ετών, εντοπίστηκε και παραπέμπεται από τον δήμαρχο στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπόθεση που αφορά υπεξαίρεση χρημάτων από συγκεκριμένο υπάλληλο του Α' Κοιμητηρίου.

Σύμφωνα πάντα με τον δήμο, ο υπάλληλος ακολουθούσε δύο μεθόδους για να καταχράται χρήματα, τα οποία εισέπραττε από τα τέλη του κοιμητηρίου, αλλά δεν απέδιδε στο ταμείο του δήμου.

Κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον δήμο, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ακυρωμένων αποφάσεων είσπραξης, που εκδίδονταν στο Α' Κοιμητήριο και αφορούσαν σε τέλη ενταφιασμού, ανακομιδών, καθαριότητας κ.α
Με βάση τους αριθμούς των ακυρωμένων αποδείξεων που εκδόθηκαν στο Α' Κοιμητήριο, έγινε αναζήτηση των αντιστοίχων που αρχειοθετούνταν στο έντυπο αρχείο. Όπως διαπιστώθηκε, ο αρμόδιος υπάλληλος εξέδιδε και υπέγραφε αποδείξεις είσπραξης τελών, έδινε στους δημότες αντίγραφο της απόδειξης, κρατούσε αντίγραφο του τριπλοτύπου στο έντυπο αρχείο, ενημέρωνε τα χειρόγραφα τηρούμενα βιβλία- αρχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οφειλετών και, στη συνέχεια, ακύρωνε τις αρχικώς εκδοθείσες αποδείξεις. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις επαναβεβαίωνε, μετά την ακύρωση, για τον ίδιο υπόχρεο, ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικώς είχε βεβαιώσει.

Με αυτό τον τρόπο και λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού αρχείου, συνδεδεμένου με την έκδοση των αποδείξεων, κατοχυρώνονταν κατ' αρχήν οι δημότες σε ότι αφορά τις οφειλές τους, αφού η αναζήτηση των υποχρεώσεών τους γινόταν κυρίως μόνο από το έντυπο αρχείο. Όμως, ο δήμος δεν εισέπραττε τα καταβληθέντα ποσά, αφού οι πραγματοποιούμενες ακυρώσεις συνεπάγονταν την απόδοση μηδενικού ή πολύ μικρότερου ποσού στο ταμείο του δήμου. Σύμφωνα πάντα με τον δήμο Πατρέων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προκύπτουν ακυρωμένες και μη επαναβεβαιωμένες αποδείξεις, μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2012, συνολικού ποσού 2.200 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμο, «παραποιημένες» αποδείξεις, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί από το εγκατεστημένο στο Α΄ Κοιμητήριο μηχανογραφικό σύστημα. Η διαπίστωση περί «φερομένων παραποιημένων αποδείξεων» οδήγησε σε δειγματοληπτική αναζήτηση και άλλων στοιχείων, προκειμένου να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση της παρέμβασης. Από τη δειγματοληπτική αναζήτηση των ενταφιασμών του έτους 2013, προέκυψαν κατ' αρχήν 13 «ύποπτες» περιπτώσεις. Σε αυτές, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός της απόδειξης είσπραξης που αναγράφεται ως μονοσήμαντο στοιχείο ανά ενταφιασμό στο οικείο βιβλίο, όταν εισάγεται ως στοιχείο στο εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα, αντιστοιχίζεται σε περίπτωση, με αιτιολογία άσχετη με ενταφιασμούς και με διαφορετικό υπόχρεο οφειλέτη.

Επειδή, σύμφωνα με τον δήμο, τα προαναφερόμενα συμπεράσματα αναδεικνύουν ένα σοβαρότατο διαχειριστικό ζήτημα, αναζητήθηκαν στοιχεία από δημότες, προκειμένου να υπάρχουν πρωτότυπες αποδείξεις, για να γίνει αντιπαραβολή. Όλες, σύμφωνα με τον δήμο, φέρουν την υπογραφή του συγκεκριμένου υπαλλήλου του κοιμητηρίου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Πατρέων, αναφέρεται ότι ο ίδιος υπάλληλος δεν απέδωσε άμεσα στο ταμείο ως όφειλε, αλλά καθυστερημένα, ποσό 2.210 ευρώ, αυτό που είχε εισπράξει το χρονικό διάστημα από 17 Ιουνίου 2013 έως και 6 Ιουλίου 2013, ενώ τυπικά είχε απομακρυνθεί από το κοιμητήριο, από τις 8 Ιουλίου 2013.

Η απόδοση, σύμφωνα με τον δήμο, έγινε στις 20 Αυγούστου 2013, δηλαδή μετά από χρονικό διάστημα ενάμιση μήνα και ενώ είχε γίνει ήδη γνωστό ότι πραγματοποιείται ΕΔΕ για τη διαχείριση των Κοιμητηρίων.

Επειδή αυτά τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από την ΕΔΕ, αφορούν, σύμφωνα πάντα με τον δήμο, μια ιδιαίτερα σοβαρή διαχειριστική υπόθεση που απαιτεί άμεσες ενέργειες, χωρίς να προαπαιτείται το πόρισμα της ΕΔΕ ο δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς ανέστειλε τα υπαλληλικά καθήκοντα του συγκεκριμένου υπαλλήλου και ζήτησε την απολογία του. Σύμφωνα με τον δήμο, ο συγκεκριμένος υπάλληλος αρνήθηκε την υπεξαίρεση και έκανε λόγο για συνδικαλιστική δίωξη.

Επίσης, σύμφωνα με τον δήμο, κατά τον έλεγχο που διενεργείται προέκυψε πλήρης έλλειψη κτηματολογίου- ταφολογίου στα κοιμητήρια και ως εκ τούτου η δυνατότητα ταυτοποίησης στοιχείων, ενημέρωσης μερίδων, είσπραξης τελών κ.λπ. Έτσι, ο δήμαρχος έδωσε εντολή, ώστε να συγκροτηθούν συνεργεία, τα οποία εφ΄όσον αναζητήσουν τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά καιρούς συντάσσονταν από τις διευθύνσεις του δήμου, να αποδώσουν στην συνέχεια την τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Στη συνέχεια, θα γίνει αντιστοίχιση των τάφων με τα στοιχεία των ιδιοκτητών και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τελών ανά υπόχρεο κ.λπ., δεδομένου ότι ο δήμος, όπως ανακοίνωσε, διαθέτει από χρόνια τη σχετική εφαρμογή, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να την έχει ενεργοποιήσει.