Την έγκριση της πρόσληψης 60 ερευνητών για το τρέχον έτος στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την κατάληψη θέση ερευνητή τόσο στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως και σε άλλα ερευνητικά κέντρα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή διδακτορικού διπλώματος από τους υποψηφίους.

Όπως ορίζεται στη σχετική εγκριτική απόφαση η κατανομή των ερευνητών, ανά ειδικότητα και βαθμίδα, θα αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Επισημαίνεται ότι στον ίδιο Οργανισμό όπως πρόσφατα εξήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης, αναμένεται να προσληφθούν συνολικά 100 Ερευνητές (60 ερευνητές το έτος 2013 και 40 το 2014).