Τον καθορισμό των τιμών ναρκωτικών ουσιών κατόπιν του ν.4139/2013 επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από αίτημα του Αρείου Πάγου για υποθέσεις εμπορίου ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.2 ν.4139/2013, το ζήτημα της βαρύτητας της απειλούμενης ποινής ρυθμίζεται σε σχέση με δύο στοιχεία: την κατ’επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και το προσδοκώμενο όφελος του δράστη. Τίθεται ως όριο του ύψους του ποσού του προσδοκώμενου οφέλους  το ποσό των 75.000 ευρώ για την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση του εδ.β’ της παρ.2 άρθρου 23 ν.4139/2013.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με το από 7-5-2013 έγγραφο του προς τη Δίωξη Ναρκωτικών ουσιών της ΓΑΔΑ, επεσήμανε ότι κατά την απονομή της δικαιοσύνης σε υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών πολλές φορές διαπιστώνονται μεγάλες αποκλίσεις στις εκτιμήσεις των αστυνομικών μαρτύρων κατά τον υπολογισμό του προσδοκώμενου οφέλους του δράστη, με αποτέλεσμα τα δικαστήρια να επιβάλλουν ποινές δυσανάλογα αυστηρές ή επιεικείς σε σχέση με τη βαρύτητα του εγκλήματος. Ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο, για την ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος, κατά τον σχηματισμό της δικογραφίας, στο πλαίσιο της προανάκρισης, να προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο αυτό μέγεθος.

Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΑΔΑ πίνακας στον οποίο εμφαίνονται ενδεικτικά οι τιμές των ναρκωτικών ουσιών και απεστάλη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου καθώς και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Επισημαίνεται, δε, στο ίδιο έγγραφο ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως είναι φυσικό επόμενο να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, καθώς οι τιμές των ναρκωτικών διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, όπως:

α) χώρα προέλευσης ναρκωτικού
β) στάδιο διακίνησης ναρκωτικού
γ) καθαρότητα ναρκωτικής ουσίας
δ) πωλούμενες ποσότητες (χονδρική/λιανική πώληση)
ε) ακόμη και οι ειδικότερες συνθήκες πώλησης διαφοροποιούν το προσδοκώμενο αντικειμενικώς όφελος, πχ εισαγόμενα και πωλούμενα στη φυλακή ναρκωτικά.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ενδεικτικές τιμές και μη δεσμευτικό έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις τιμές.