Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Τρίπολης και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με στόχο να συμβάλουν στην προαγωγή των δημοσίων αγαθών του πολιτισμού και της παιδείας, όπως και στη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ώστε η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Σήμερα το μεσημέρι, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο δήμος Τρίπολης θα συνδιοργανώσουν σειρά επιστημονικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανοιχτών στο ευρύ κοινό, προς όφελος των πολιτών της Τρίπολης από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι θα αναπτυχθούν συνεργατικές δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της παιδείας, της τεχνολογίας, της οικονομίας, των πολιτικών υγείας, της πρόληψης της παραβατικότητας, των πολιτικών εθελοντισμού, της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης και οργάνωσης αθλητισμού, των πολιτικών μετανάστευσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κώστας Μασσέλος υπογράμμισε ότι «οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και η Περιφέρεια αποτελούν στρατηγικούς εταίρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα υπάρξει ουσιαστική συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος».