Ριζικές αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων δρομολογεί η κυβέρνηση.

Επεξεργάζεται νομοσχέδιο, στο οποίο αποσκοπεί να αποτυπώνεται ολοκληρωμένα ένα σύστημα επιλογής των προϊσταμένων κατά τρόπο πάγιο και αντικειμενικό. Προβλέπονται ταχύτατες διαδικασίες για την επιλογή διευθυντώn, ενώ βάση αποτελούν η επαγγελματική εμπειρία και το επίπεδο σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Έθνος», συναγερμός επικρατεί στο Δημόσιο για την επιλογή διευθυντών, καθώς δόθηκε ήδη το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία και ξεκινά πιλοτικά η ανάδειξη νέων προϊσταμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση ενώ προετοιμάζονται να ενταχθούν στη διαδικασία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ο ΟΓΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Η επιλογή των προϊσταμένων πραγματοποιείται με διαδικασίες-εξπρές και μοριοδότηση κριτηρίων που αφορούν την εμπειρία και τις σπουδές των υποψηφίων, οι οποίες περιγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 3839 του 2010.

Αναλυτικά τα μόρια:

Ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί 25
200 μόρια αποκτά ο υπάλληλος που έχει διδακτορικό συναφές με το αντικείμενό του
100 μόρια για διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο
160 μόρια για συναφή με το αντικείμενο εργασίας μεταπτυχιακό τίτλο
180 μόρια για αποφοίτηση από σχολή δημόσιας διοίκησης
80 μόρια για μεταπτυχιακό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
80 μόρια για άριστη, 50 για μέτρια και 30 για μέτρια γνώση ξένης γλώσσας.
10 μόρια για κάθε έτος προϋπηρεσίας
Έως 380 μόρια για προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση
Έως 200 μόρια για προϋπηρεσία σε θέση τμηματάρχη
300 μόρια από υπηρεσιακή αξιολόγηση
80 μόρια για συγγραφικό έργο
70 μόρια από έπαινο.