Την απελευθέρωση των απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία φέρεται να ζητάει μέσω e-mail προς την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του υπουργείου παιδείας στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Καλεί το υπουργείο και την κυβέρνηση να άρουν την κρατική προστασία που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες των σχολείων να προχωρούν σε απολύσεις ανά πάσα στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι, με την παρούσα κατάσταση, οι επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να απολύσουν κάποιον διδάσκοντα στα μέσα της σχολικής χρονιάς, παρά μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος, όπως να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Πάντως, προσφάτως το υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει εγκύκλιο με την οποία απελευθερώνονταν οι απολύσεις στα ιδιωτικά σχολεία, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο e-mail. Ωστόσο, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση της εγκυκλίου.

Το υπουργείο Παιδείας αρνείται να σχολιάσει οτιδήποτε σχετικά με το περιβόητο e-mail.