Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνουν ανακατασκευές στεγών και σειρά άλλων εργασιών τεχνικής και αισθητικής φύσεως σε συνολικά δώδεκα σχολικά συγκροτήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει σύμβαση που υπογράφτηκε την Πέμπτη με την ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει τις επεμβάσεις του με έργα επισκευών και συντηρήσεων στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα, υγιεινή, ασφάλεια και αισθητική των σχολικών κτιρίων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Το έργο της σύμβασης ύψους 225.000 ευρώ αφορά μεταξύ άλλων μονώσεις – ανακατασκευές στεγών, επισκευή όψεων και αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται τεχνικές εργασίες και αισθητικές επεμβάσεις όπως: αποκατάσταση των όψεων απαραίτητες για την ολοκλήρωση των χρωματισμών, αποκατάστασης κλίσεων για τις υγρομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου παλαιού τύπου κλπ. Ειδικότερα έχει προηγηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος και προβλέπονται επεμβάσεις στα παρακάτω σχολεία:

-3η Δημοτική Κοινότητα: 2ο ΓΕΛ (Ικτίνου 5), 1ο Γυμνάσιο (Β. Όλγας 3-5), 60ο δημοτικό, (Αρχαιοτήτων 3), 69ο δημοτικό, (Ζ. Παπαζαφειρίου 4), 28ο δημοτικό, (Κατσιμίδου – Μήλου 33), 26ο – 32ο Γυμνάσια, 23ο Εν. Λύκειο (Κασσάνδρου 17 – 19), 45ο και 46ο  δημοτικά σχολεία και 51, 61-62  Νηπιαγωγεία (Ολυμπιάδος 94). 
-4η Δημοτική Κοινότητα:  106ο Δημοτικό Σχολείο, 97ο και  120ο Νηπιαγωγεία (Αργ. Ζάχου 20)
-5η Δημοτική Κοινότητα:  8ο και 18 Δημοτικά Σχολεία, 69-70 Νηπιαγωγεία (Ορέστου 30), 10Ο Νηπιαγωγείο (Χειμάρας 26) και 69ο Δημοτικό Σχολείο (Ζ. Παπαζαφειρίου 4) .    
-1η Δημοτική Κοινότητα: 36ο Δημοτικό Σχολείο και 50ο Νηπιαγωγείο (Αγ. Σοφίας 66). 
-2η Δημοτική Κοινότητα:  59ο Δημοτικό Σχολείο (Αρχαιοτήτων 3).

Επιπλέον προβλέπεται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα με εντολή του επιβλέποντα (Δήμος Θεσσαλονίκης) μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Σχολείου (Διευθυντή, Γυμνασιάρχη – Λυκειάρχη) ώστε να μην ενοχλούνται οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους.