Στις 30 Μαρτίου αρχίζει η γενική απογραφή του πληθυσμού από την ελληνική στατιστική αρχή και θα ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου.

Τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η γενική απογραφή των κτιρίων, η οποία έγινε καθ' όλη τη διάρκεια Φεβρουαρίου.

Στόχος της απογραφής πληθυσμού είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ενώ θα καταγράφονται και δημογραφικά στοιχεία, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά των απογραφόμενων.