Συνεχείς και εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας προτίθεται να συνεχίσει σε όλη την Επικράτεια σε όλη τη διάρκεια του έτους το υπουργείο Εργασίας όπως αναφέρει σε χθεσινή του ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά, επίσης, ως ενθαρρυντικό γεγονός ότι οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται και από ταυτόχρονη σημαντική αύξηση των επίσημων αναγγελιών πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», το «καρδιογράφημα» της αγοράς ερ­γασίας, υποδηλώνοντας έτσι τη μετατροπή σημαντικού μέρους της «μαύ­ρης» εργασίας σε ασφαλισμένες και νόμιμες θέσεις εργασίας μέσω της συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Σημειώνει επίσης στην ανακοίνωση ότι μετά την επιβολή των πρώτων υψηλών και επιτόπιων προστίμων για περιπτώσεις αδήλω­της και ανασφάλιστης εργασίας, έγινε πλέον κατανοητό σε όλους και ιδιαί­τερα στους εργοδότες, που παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των τελευταίων ημερών δεν συμμορφώθηκαν, ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας δεν αστειεύονται.