Το υπουργείο Εσωτερικών παρέχει 155.736.486 ευρώ στους δήμους της χώρας για την καταβολή των προνομιακών επιδομάτων, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο,σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Επίσης ενισχύονται οι Περιφέρειες της χώρας με 3.319.678 ευρώ, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Όπως επισημαίνεται οι συγκεκριμένες πιστώσεις, «αφορούν την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού». Όσον αφορά το χρόνο καταβολής του εν λόγω επιδόματος, εφαρμόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία που ακολουθείτο από τις τέως υπόχρεες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Όλες οι προαναφερόμενες πιστώσεις αφορούν τις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό, με άλλη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών θα αποδοθούν στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας οι αναλογούσες πιστώσεις, αμέσως μόλις αποσταλούν στο υπουργείο τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί.