Παραβάσεις της φορολογικής, ασφαλιστικής και ποινικής νομοθεσίας βεβαιώθηκαν σε συνολικά 21 επιχειρήσεις κατά τη διενέργεια ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής και της Κέρκυρας, το περασμένο τριήμερο.

Κατά τους ίδιους ελέγχους βρέθηκαν επίσης, να απασχολούνται 15 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, ενώ σε 64 περιπτώσεις δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις πώλησης αγαθών.

Παράλληλα, κινείται η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων ή ακόμη και της σφράγισης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.