Σχέδιο υπουργικής απόφασης για θέματα μέριμνας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αρμοδίου υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης περιλαμβάνεται ειδική διάταξη για τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης απαλλαγής από την εργασία, μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Ιωάννη Κοραντή με θέμα την επέκταση του ωραρίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Άμυνας απαντά ότι δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω αύξηση του χρόνου εργασίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, θυμίζοντας ότι στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και αποστολής του, ανατίθενται από τους Στρατιωτικούς Κανονισμούς και Διαταγές η εκτέλεση 24ωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου.

Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποζημιώνονται ως υπερωριακή απασχόληση, αλλά το στέλεχος απαλλάσσεται κατά κανόνα και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, από την υποχρέωση προσέλευσης στην εργασία την επόμενη μέρα ή μια μέρα της τρέχουσας ή προσεχούς εβδομάδας από την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αδικαιολόγητα το ωράριο εργασίας του στελέχους, έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί ιεραρχικά.