Εγκύκλιο προς τις πολεοδομίες, ώστε να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν αιτήσεις για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, απέστειλε το ΥΠΕΚΑ.

Η εγκύκλιος εστάλη έως ότου κατοχυρωθεί και νομοθετικά η παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης των ημιυπαίθριων ως το τέλος Ιουνίου, οπότε και η αρμοδιότητα ρύθμισης αυτών των θεμάτων περνάει στη δικαιοδοσία των «Καλλικρατικών» δήμων.