Σειρά μαθημάτων γαλλικής γλώσσας για δημοσίους υπαλλήλους, θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος του έτους, υπό την επιμέλεια του Γαλλικού Ινστιτούτου, στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου τα ονόματα αυτών που έκαναν αίτηση, προκειμένου να συμμετάσχουν στα μαθήματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υπάλληλοι που διαθέτουν τουλάχιστον γνώσεις επιπέδου Β1, ενώ η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται στην Αθήνα κάθε Παρασκευή από 4 έως 7 το απόγευμα.

Τέλος, γίνεται γνωστό, ότι όσοι επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα κληθούν να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο 30 ευρώ.