Η ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου του Δημαρχείου Πειραιά δρομολογείται ύστερα από την υπογραφή του τεχνικού δελτίου για την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Οι παρεμβάσεις και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται έχουν ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2015.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, από τις προτεινόμενες δράσεις αναμένεται συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για το σύνολο των παρεμβάσεων που ανέρχεται σε 55% ξεπερνώντας το 25%, όπως απαιτείται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, ενώ το ποσοστό ετήσιας μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου φθάνει συνολικά το 60%. Η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που τώρα είναι κατηγορίας Γ, μετά τις παρεμβάσεις θα αναβαθμιστεί σε Β.

Το κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο Πειραιά λειτουργεί από το 1969 με αποτέλεσμα να απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στο κέλυφος όσο και στο σύστημα θέρμανσης- ψύξης και στο φωτισμό, για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν σε αντικατάσταση υαλοπινάκων, ανοιγμάτων και κεντρικής εισόδου, προσθήκη ανακλαστικής μεμβράνης, θερμομόνωση κελύφους και οροφής, αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων με νέο κεντρικό σύστημα θέρμανσης- ψύξης- αερισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.

Όπως έγινε γνωστό, η πράξη αφορά επίσης σε υποστηρικτικά υποέργα όπως υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης και κατά τη διάρκεια του έργου, τεχνικές μελέτες (μελέτη θέρμανσης - κλιματισμού, στατική μελέτη, μελέτη φωτισμού), ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως επίσης και δράσεις δημοσιότητας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».